Курсови и групови отговорници

СПИСЪК

на курсовите отговорници 2017/2018

СПЕЦИАЛНОСТ „МОДЕЛИРАНЕ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ШЕВНАТА ИНДУСТРИЯ“

за І курс- доц. д-р Райка Чингова

За ІІ курс –гл. ас. д-р Благойка Пълева – Кадийска

За ІІІ курс- ас. Умме Капанък

За ІV курс- доц. д-р Снежина Андонова

 

Групови отговорници

за І курс- Кемил РаифовМанов

За ІІ курс – Нехат Халил Имам

За ІІІ курс – Марина Бориславова Николова

За ІV курс- Георги Стоилков Панов

СПИСЪК

на курсовите отговорници 2016/2017

Спец. “Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия““

1 курс – доц. д-р Райка Стоянова, e-mail:  rajkach@swu.bg

2 курс – преп. Елена Благова, e-mail:  elenablagova@swu.bg

3 курс – ас. д-р Благойка Пълева, e-mail: bip_k@swu.bg

4 курс –, доц. д-р Румен Русев, e-mail: roussev_r@swu.bg

 

СПИСЪК

на групови отговорници на курсове – студенти 2016/2017

Спец. “Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия“

1 курс – Нехат Хамил Имам, e-mail: nihat96@abv.bg

2 курс –Марина Бориславова Николова, e-mail:  marina.n@abv.bg

3 курс –Георги Стоилков Панов, e-mail: polus_81@abv.bg

4 курс –Ивона Ленчова Расийска, e-mail: ivonageorgieva@abv.bg