Академичен състав

доц. д-р инж. Снежина Андонова

Ръководител катедра

Кабинет № 1612

Приемно време:
Понеделник 11:30-13:15
Вторник 13:30-15:15

E-mail: andonova_sn@swu.bg

проф. д.н. Петър Бойваленков

Кабинет №1460

Приемно време:
Вторник 8:30-9:15 12:30-14:15

E-mail: pgb@swu.bg

доц. д-р Румен Русев

Кабинет № 7302

Приемно време:
Понеделник 8:30-9:15 каб. 7302
Сряда 10:30-13:15 каб. 8301

E-mail: roussev@swu.bg

доц. д-р Райка Чингова

Кабинет № 1521

Приемно време:
Вторник 12:30-14:15
Сряда 8:30-10:15

E-mail: rajkach@swu.bg

ас. д-р Благойка Пълева-Кадийска

Кабинет № 8302

Приемно време:
Понеделник 13:30-15:15
Вторник 13:30-15:15

E-mail: bip_k@swu.bg

Ас. Огнян Георгиев

Кабинет № 8201

Приемно време:
Понеделник 12:30-13:15
Четвъртък 12:30-15:15

Е-mail: ogitogeo@abv.bg

преп. Елена Благова

Кабинет № 8301

Приемно време:
Понеделник 12:30-13:15
Сряда 11:30-14:15

E-mail: elenablagova@swu.bg

преп. Тодорка Фичева

Кабинет № 8304

Приемно време:
Понеделник 16:30-18:15
Сряда 11:30-13:15

E-mail: dora_ficheva@swu.bg